Пошук

Он-лайн

На даний момент 4 гостей на сайті

Лічильник

інет-партнери

Украинский портАл
BAU.ua - Строительство и Архитектура Украины: проектирование, инструменты, строительное оборудование
Наукові роботи
Список
опублікованих наукових і науково-методичних робіт

п/п

Назва

Рукоп.

чи друк.

Інформація

про публікацію

Загальний обсяг Співавтори
1 Напружено-деформований стан композиційних пластин з несиметрично підсиленим краєм

друк

Анотації доповідей 1-го міжнародного симпозіуму «Фізико-хімічна механіка матеріалів».- Івано-Франківськ, 1993. -С.44. 1 Іваник І.Г.
Мартинович Т.Л., Давидчак О.Р., Бутринський І.З. 


2 Визначення плоского напруженого стану в кусково-однорідній ізотропній пластині друк Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ДУ «Львівська політехніка».- Львів, 1993.- №276.-С. 65-68. 4 Іваник І.Г.
Мартинович Т.Л.

3 Напружений стан пластин з несиметрично підсиленими отворами друк 1-й Міжнародний симпозіум українських інженерів механіків. -Львів, 1993.-С.19. 1 Іваник І.Г.
Мартинович Т.Л., Ткаченко П.А., Бутринський І.З., Юринець Б.М.  
4 Контактна взаємодія анізотропних пластин з пружними кільцями друк Проблеми теорії та практики будівництва.- Львів, 1994.-Т.1.-С.206-214. 9 Іваник І.Г.
Мартинович Т.Л., Бутринський І.З., Давидчак О.Р.
5 Пружна взаємодія анізотропних пластин з криволінійними стержневими елементами друк Problemy budownictwa i inzynierii srodowiska. IV konferencja Rzeszowsko -Lwowska, cz.1, Budownictwo. -Rzeszow (Polska), 1995.- S.398-405. 8 Іваник І.Г.
Мартинович Т.Л., Бутринський І.З., Давидчак О.Р.
6 Про напружено-деформований стан в кусково-однорідній пластині друк Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ДУ «Львівська політехніка».- Львів, 1995.-№276. Іваник І.Г.
Мартинович Т.Л.

7 Плоский напружений стан в кусково-однорідній ізотропній пластині з круглим отвором друк Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ДУ «Львівська політехніка».- Львів, 1995.- №287.- С.43-46. 4 Іваник І.Г.
8 Інженерний метод просторового розрахунку плитно-ребристих залізобетонних систем друк Зб. наук. статей «Проблеми теорії і практики залізобетону».- Полтава, 1997.-С.186-189. 4 Іваник І.Г.
Кваша В.Г.

9 До розрахунку залізобетонних балок зі змінною по довжині жорсткістю друк Теорія і практика будівництва. Вісник ДУ «Львівська політехніка». - Львів, 1997.- №335. - С.56-62. 7 Іваник І.Г.
Кваша В.Г., Попович Б.С.
10 Розрахунок балок на пружних опорах в матричній формі друк Теорія і практика будівництва. Вісник ДУ «Львівська політехніка». - Львів, 1998.- №360. - С.183- 5 Іваник І.Г.
Попович Б.С., Ткаченко П.А. 

11 Просторовий розрахунок плитно-ребристих систем з врахуванням нелінійного розподілу жорсткості друк Український міжгалузевий науково-практичний семінар «Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації штучних споруд на шляхах сполучення». - К., 1998.-С.101-107. 7 Іваник І.Г.
Кваша В.Г.


12 Расчет пространственного распределения усилий в плитно-ребристых пролетных строениях, уширенных приставными элементами друк Сб. науч. работ «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и мостов». – Минск, 1998. - С.237-246. 10 Іваник І.Г.
Кваша В.Г. 


13 Просторовий розрахунок перехресно-ребристих систем з врахуванням податливості вузлів друк Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ДУ «Львівська політехніка».- Львів, 1999 6 Іваник І.Г.
14 Особливості просторового розрахунку розширених прольотних будов залізобетонних мостів друк Друга Всеукраїнська науково-технічна конференція «Науково-практичні проблеми сучасного залізобетону». - К., 1999. Іваник І.Г.
Кваша В.Г.

15 Просторовий розрахунок існуючих прольотних будов залізобетонних мостів при врахуванні виявлених дефектів друк Збірник наукових праць Рівненського державного технічного університету «Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». - Рівне, 1999. - Вип. 3. - С.145-150. 6 Іваник І.Г.
Кваша В.Г.
16 Просторовий розрахунок перехресно-ребристих залізобетонних систем з врахуванням крутних моментів друк Український міжгалузевий науково-практичний семінар «Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації штучних споруд на шляхах сполучення». - К., 2000.-С.79-84. 6 Іваник І.Г.
Кваша В.Г.
17 Перспективи розвитку комп’ютерних технологій у будівництві друк Проблеми підготовки фахівців для будівельної галузі України. Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції.-К.: КНУБА, 2002.-С.60-61 2 Іваник І.Г.
М.А.Саницький
М.І.Стасюк

18 Розрахунок балок, посилених металевими елементами друк Міжвідомчий науково-технічний збірник. Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій.- К.: НДІБК, 2003.-Випуск 5 Іваник І.Г.
Гоголь М.В.
Попович Б.С.

19 Математичне моделювання і методика розрахунку балок, посилених металевими елементами друк Служба автомобільних доріг України. Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна.
Збірник наукових статей
Дороги і мости.- Київ, 2004.-Випуск 2.-С. 59-63


5 Іваник І.Г.
Гоголь М.В.
Віхоть С.І.


20 Визначення вільних коливань в перехресно-ребристих системах з багатьма степенями свободи друк Теорія і практика будівництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка».- Львів, 2004- № 520.-С. 84-86 3 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.


21 Диференційні рівняння вільних коливань в перехресно-ребристій системі. друк Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Збірник наук-праць.- Львів: «Каменяр», 2005.-Випуск № 6.-С. 29-34 6 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.
Іванків В.В.

22 Розрахунок комбінованих конструкцій з використанням методу уявних шарнірів друк Теорія і практика будівництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – Львів, 2005. -№ 545.-С.74-78 5 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.


23 Експериментальні дослідження деформованого стану комбінованих статично невизначених сталезалізобетонних конструкцій друк Вісник національного університету «Львівська політехніка» , № 545 Теорія і практика будівництва., Львів 2005 р ст. Іваник І.Г.
Віхоть С.І.
Пожар Р.С.
Вибранець Ю.Ю.

24 Регулювання зусиль в комбінованих статично невизначених багатопрогонових сталезалізобетонних конструкціях друк Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка
Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій
Збірник наукових праць
Випуск 8, Львів
Каменяр 2006
7 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.


25 Розрахунок статично невизначених комбінованих конструкцій друк Дороги і мости. Служба автомобільних доріг України, Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна.
Збірник наукових статей.
–Київ, 2006. - Випуск 6. - С.33-42 
10 Іваник І.Г.
Гоголь М.В.
Віхоть С.І.


26 Розрахунок рівномоментного стану в статично невизначених комбінованих конструкціях друк Архітектура і сільськогосподарське будівництво. Наукове видання «Вісник Львівського державного аграрного університету». - м. Дубляни, 2006. -№9. - С.261-265 Іваник І.Г.
Гоголь М.В.
Віхоть С.І.

27 A calculation of the state of even moments is in the statically indefinite combined constructions друк Quality and reliability in building industry. IV International scientific conference.- Levoca, Slovakia. - October 17-19, 2006 Р.167-175 9 Іваник І.Г.
Гоголь М.В.
Віхоть С.І.

28 Капитальний ремонт бассейна гостиницы «Rixos» расположенной в г. Трускавец, Львовской обл. друк Durability and construction repairs efficiency
Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2007
ст. 193-200


8 Іваник І.Г.
Й.Й. Лучко
Б.Л. Назаревич
T. Bartosik
29 Досвід підвищення надійності експлуатації гідротехнічної споруди на прикладі капітального ремонту басейну друк НУВГП, Шляхи підвищення надійності проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд меліорації, Київ 2007
ст. 181-192

Іваник І.Г.
В.О. Каганов
Б.Л. Назаревич

30 Методика регулювання зусиль в комбінованих статично невизначених сталезалізобетонних конструкціях друк Збірник наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2007.- Випуск № 7.- ст. 443-453 11 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.
Вибранець Ю.Ю


31 Дослідження несучих монолітних конструкцій готелю «Дністер» в м. Львові друк Національна академія наук України Фізико-механічний інститут ім.. Г.В. Карпенка. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Збірник наукових праць, випуск 8, Львів, Каменяр 2008 р. ст.40-51 11 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.
Попович Б.С.

32 Теоретичні дослідження напружено-деформованого стану комбінованих статично-невизначених металевих конструкцій друк Вісник національного університету «Львівська політехніка» , № 627 Теорія і практика будівництва., Львів 2008 р ст. 106-111 6 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.
Вибранець Ю.Ю

33 Посилення монолітних залізобетонних конструкцій будівель та споруд тривалої експлуатації композитними матеріалами друк Служба автомобільних доріг України, Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна.
Збірник наукових статей.
Дороги і мости
–Київ, 2008. - Випуск 9. - С.149-157
9 Іваник І.Г.
Лучко Й.Й.
Назаревич Б.Л.
Парнета Б.З.


34 Плоский напружений стан кусково-однорідної ізотропної пластини з пружними включеннями друк Збірник наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2009.- Випуск № 8.- ст. 19-23 5 Іваник І.Г.
Пожар Р.С.
Іванків В.В.


35 Регулювання зусиль в консольних статично невизначених сталезалізобетонних конструкціях перекриття друк Збірник наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2009.- Випуск № 8.- ст. 388-395 8 Віхоть С.І
36 Застосування комбінованих сталезалізобетонних конструкцій перекриття будівлі виробничого корпусу друк Збірник наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2009.- Випуск № 8.- ст. 433-440 8 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.
Вибранець Ю.Ю.


37 Динамічний розрахунок перехресно-ребристих систем з розподіленими по довжині масами друк Вісник національного університету «Львівська політехніка» , № 628 Теорія і практика будівництва., Львів 2009 р І.Г. Іваник,
В.М.Марків, І.П. Синенько

38 Будівельна техніка.
Частина 1. Деталі будівельних машин
друк Методичні вказівки до лабораторно-розрахункових робіт для студентів бакалаврату «Будівництво» 6.0921. Навчальне видання НУ «Львівська політехніка».- Львів, 2003 18 Іваник І.Г.
І.В. Маргаль
В.О.Каганов
В.М.Терлецький
В.В.Ілів
А.С.Лізун


39 Технологія виготовлення металевих конструкцій друк Методичні вказівки занять з курсу «Технологія виготовлення металевих виробів та конструкцій» для студентів базового напрямку 6.0921 «Будівництво». Навчальне видання НУ «Львівська політехніка».- Львів, 2004 16 Іваник І.Г.
Більський М.Р.
Гоголь М.В


40 Комплексна реконструкція будівель та споруд міської забудови. Частина 1. Технологія посилення підземних частин будівлі друк Методичні вказівки до курсового проекту для студентів 5-го курсу спеціальності 7.092103 «Міське будівництво та господарство». Навчальне видання НУ «Львівська політехніка».- Львів, 2006 36 Іваник І.Г.
М.В. Котів 
М.В. Гоголь
І.В. Маргаль
М.Р.Більський
Б.С.Попович
С.І.Віхоть
41 Комплексна реконструкція будівель та споруд міської забудови. Частина ІІ. Технологія посилення надземних частин будівлі друк Методичні вказівки до курсового проекту для студентів 5-го курсу спеціальності 7.092103 «Міське будівництво та господарство». Навчальне видання НУ «Львівська політехніка».- Львів, 2006 35 Іваник І.Г.
М.В. Котів
М.В. Гоголь
Б.С.Попович
С.І.Віхоть

42 Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій друк Курс лекцій для студентів 4-го курсу спеціальності 7.092104 «Технологія будівельних конструкцій» профілю. Навчальне видання НУ «Львівська політехніка».- Львів, 2006 53 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.

43 Основи технічної експлуатації будівель 
та інженерних систем 


друк Курс лекцій для студентів 4-го курсу спеціальності 7.092801 «Пожежна безпека». Навчальне видання НУ «Львівська політехніка».- Львів, 2006 106 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.
44 Технологія будівельного виробництва друк Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю. Навчальне видання НУ «Львівська політехніка».- Львів, 2006 94 Іваник І.Г.
Коцій Я.Й.
Віхоть С.І.

45 Основи реконструкції будівель і споруд друк Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю. Навчальне видання НУ «Львівська політехніка».- Львів, 2009 284 Іваник І.Г.
Віхоть С.І.
Вибранець Ю.Ю.

46 друк

 

Контакти

Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Наукова 7/А

Тел/факс: (032) 224-47-61;  224-47-22

spb@spb.lviv.ua


 

Наші роботи

Реконструкція та капітальний ремонт готелю ЖЕНЕВА в м. Трускавець

 

 

Будівництво готельного комплексу в м. Яремче

 

 

 


Google Ads